MARTA KUBIAK

w sprawie współpracy lub zakupu prac wyślij maila
want to cooperate or buy a print please send an e-mail
marta(at)cosmicgoat.pl

tu znajdziesz moje projekty graficzne
here you can find my graphic design
Cosmic Goat

reprezentuje mnie Galeria Miejska
represented by The City Gallery
The City Galler
Urodzona w 1985 roku we Wrocławiu. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów. W 2009 roku obroniła dyplom z projektowania graficznego w pracowni prof. Eugeniusza Smolińskiego i grafiki warsztatowej w Pracowni Serigrafii prof. Christophera Nowickiego
i ad. Małgorzaty Warlikowskiej. Od 2009 roku pracuje na Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, obecnie na stanowisku asystenta
w Pracowni Serigrafii prof. Christophera Nowickiego. Zajmuje się grafiką warsztatową,
w szczególności serigrafią oraz projektowaniem graficznym. W 2017 roku otrzymała
tytuł doktora.

Otrzymała I nagrodę w konkursie na plakat Jazz nad Odrą (2007), Grand Prix II Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki im. Ludwiga Meidnera w Oleśnicy (2009), Grand Prix. Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa w konkursie Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej
w Krakowie (2012), nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w konkursie
IX Triennale Grafiki Polskiej – Katowice (2015), nagrodę dla kuratora za najlepszy projekt kuratorski na XII Biennale Grafiki Krajów Nadbałtyckich – Kaliningrad, Rosja (2015) oraz Nagrodę Fundacji Rolanda Gräfe na rzecz sztuki i kultury (2016).
Od roku 2009 brała udział w 70 wystawach zbiorowych i ponad 20 konkursach graficznych i projektowych w Polsce i za granicą, m.in.: Książka otwarta, Wrocław (2008), Coexistence – Współistnienie, Warszawa (2008), Łódź Design Festival, Łódź (2008), In’n’out/Intencje, Wrocław (2009), XXI Biennale Plakatu Polskiego, Katowice (2009), VII Biennale Grafiki Studenckiej, Poznań (2011), III Międzynarodowe Biennale Grafiki Guanlan, Shenzhen, Chiny (2011), XVI Międzynarodowe Triennale Grafiki, Frechen, Niemcy (2011), Imprint, Warszawa (2011), Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, Kraków (2012), VIII Triennale Grafiki Polskiej, Katowice (2012, 2015), VII Międzynarodowe Triennale Kolor w Grafice, Toruń (2012), Space between us, Wiesbaden, Niemcy (2012), Password: Printmaking / Hasło: Grafika (2013–2014), Młoda Grafika, Warszawa/Wrocław (2015). Od 2009 roku uczestniczy w wystawach „Wrocławskiej Szkoły Grafiki” i „Polskiej Współczesnej
Grafiki Warsztatowej”.
Zaprezentowała 15 wystaw indywidualnych, m.in. „Rzeczywistość znaleziona w słowach”, „Final Wars”, „There is no end”, „Odkroiłam sobie głowę”.
Born in November 21, 1985 in Wrocław, Poland. In 2009, she graduated from the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, Poland in the field of Graphic Design and Graphic Arts. From 2009 she has been working in the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław as an Assistant Professor in the Studio of Serigraph Printing.
She works in Printmaking, mainly with Screenprint technique but also with Graphic Design. In 2017 she received a Ph.D. title.

She received 1st prize in the poster competition Jazz nad Odrą (2007), Grand Prix at the 2nd National Ludwig Meidner Print Competition, Oleśnica, Poland (2009), Grand Prix.
The President of Kraków Award at the Grand Prix of Young Polish Print Competition – Kraków 2012, Kraków, Poland (2012), Award of Rector of the Academy of Fine Arts in Krakow at the 9th National Triennial of Graphic Art, Katowice, Poland (2015), Award for
the Best Curatorial Project at the 12th Baltic States Biennial of Graphic Art – Kaliningrad, Russia (2015) and Art Award of the Roland Gräfe Foundation for Art and Culture (2016).
Since 2009 she took part in 70 group exhibitions and over 20 printmaking and graphic design competitions in Poland and abroad, i.e.: Open Book, Wrocław, Poland (2008), Coexistence, Warszawa, Poland (2008), Łódź Design Festival, Łódź, Poland (2008), In’n’out/Intencje, Wrocław, Poland (2009), 21st Polish Poster Biennial, Katowice, Poland (2009), 7th Biennial of Student Graphic, Poznań, Poalnd (2011), 3rd International Printmaking Biennial Guanlan, Shenzhen, China (2011), 16th German International Triennial of Graphic Art, Frechen, Germany (2011), Imprint, Warszawa, Poland (2011), Grand Prix of Young Polish Print, Kraków, Poland (2012), Polish Print Triennial, Katowice, Poland (2012, 2015), 7th International Triennial Color in Graphic Arts, Toruń, Poland (2012), Space between us, Wiesbaden, Germany (2012), Password: Printmaking (2013–2014), Young Polish Printmaking, Warszawa/Wrocław, Poland (2015). Since 2009 she takes part in the „Wrocław School of Printmaking” exhibitions and „Contemporary Polish Printmaking”.
She presented 15 solo exhibitions, i.e. „Reality found in words”, „Final Wars”, „There is no end”, „I cut my head off”.

MARTA KUBIAK, WROCŁAW, POLAND